Poděkování paní učitelce Haně Tomáškové 

Paní učitelka Hana Tomášková působila na ZŠ Jívová od 25. 8. 2003.

Naše škola byla především její zásluhou na veřejnosti prezentována skvělými keramickými výrobky i tvořivou činností žáků. Udržovala pěkné prostředí školy květinovou výzdobou i vkusnými výrobky dětí.

S žáky pracovala s trpělivostí, hodiny měla svědomitě připravené. Dokázala se vypořádat s těžkostmi i nepříjemnostmi, které někdy přinášela zodpovědná a velmi namáhavá práce třídní učitelky spojených ročníků.

Chtěla bych nejen touto cestou paní učitelce Haně Tomáškové poděkovat za její práci, kterou ve škole a pro školu vykonala.

Jako ředitelka základní školy bohužel nemohu podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění paní učitelku bez předepsaných kvalifikačních předpokladů nadále zaměstnávat.

V případě zájmu poskytnu bližší informace k této situaci na prvních třídních schůzkách v novém školním roce.

 

Mgr. Pavla Krátká, ředitelka školy

Turnaj v miniházené  „O pohár starosty Prosenic“

V pátek 30. 5. 2014 se naše děti zúčastnily tradičního turnaje
„O pohár starosty Prosenic“.

Na turnaji se sešli házenkáři ve třech kategoriích. Z naší školy vyjelo 10sportovců.

Družstvo A (Tereza Matesová, Kryštof Löffler, Vojta Bernát, David Stejskal, Jakub Dvořák)
Družstvo B (Matyáš Mikolášek, Lukáš Nodžák, Thomas Anderson, Peter Blaha, Martin Bernát)

Velkým překvapením bylo 1. místo družstva B – blahopřejeme
Naši starší házenkáři porazili všech 12 družstev ve své kategorii a odnesli si zlatý pohár.

Družstvo A obsadilo 6. místo. Je to velký úspěch, protože se teprve učí základy miniházené.

Proběhla také soutěž o nejlepšího hráče v týmu.
Nejlepším hráčem z týmu A se stal Vojta Bernát. Nastřílel 24 branek během všech zápasů
Nejlepším hráčem z týmu B se stal Matyáš Mikolášek, který nastřílel 27 branek.

Dětem moc blahopřejeme a všichni máme velikou radost. Poděkování patří zejména trenérovi Martinu Keňovi, který svým odborným vedením tréninků každou středu, dovedl děti k vítězství.

Napsala: Lada Keňová

Plán akcí -  červen 2014

2. 6. divadlo ve škole „ O princezně Rozmařilce“ 10. 30 v tělocvičně
4. 6. Školská rada v 16.00 (p. Bernátová, p. Paráková, p. Přikryl, p. Malíková)
4. 6. návštěva hradu ve Šternberku, program Pevnost Boyard, odjezd 13.05, návrat 17. 50 hod
11. 6. ukázková hodina pro předškoláky v 1. ročníku, 9.30
13. 6. návštěva místní knihovny
16. 6. – 20. 6. Škola v přírodě „ RELAXA“ Žďárský potok – projekt Amulet o pravěku
Po 16. 6. odjezd  8.00, návrat Pá 20.6. v 16.00 Jívová, pak Hr.Petrovice, Domašov
23. 6. Pedagogická rada
23. + 24. 6. odevzdávání učebnic, úklid tříd, chodeb a celé školy
projekty dětí a) Hraničné Petrovice
b) Domašov nad Bystřicí
25. 6. pěší výlet na Těšíkovskou kyselku a areálu Zornička (program u Víťazků)
26. 6. vycházka
27. 6. předávání vysvědčení, zakončení školního roku / do 9.00 hod/

POZOR!

Hlavní prázdniny: 30. 6. (pondělí) – 29. 8.(pátek) 2014

Nástup do školy: v pondělí 1. 9. 2014 v 7.30 hod

Beseda s policistou

V úterý 27. 5. přijel k nám do školy na besedu pan policista por. Bc. Petr Čunderle, DiS.

S dětmi si povídal o pravidlech silničního provozu a bezpečné jízdě na kole. Potom pustil několik krátkých filmů na interaktivní tabuli k danému tématu. Na závěr si děti prozkoušel formou soutěže, jestli dávaly pozor. Naše děti jsou zvídavé, proto dostaly prostor k dotazům a samozřejmě jej plně využily. Celé setkání bylo velmi zajímavé a poučné.

Zapsala:  Mgr. Magdaléna Martinková

Soustředění týmů miniházené

U Víťazků to bylo bezva. Každoročně prožíváme překvapení a dobrodružný pobyt v Těšíkovské Bydlině s dvanácti házenkáři naší školy. 7. 5. 2014  jsme se tam přesunuli pochodem z Petrovic. Na začátku jsme si posílili zdraví Těšíkovskou kyselkou.

Náčelník Mara nás zapojil do hry lesní lacross a zorganizoval střelbu z luku a jízdu na koních.

Bílý Oblak (Jana Víťazková) nám připravila chutné pokrmy a za zvuku bubnu a kytar jsme si zatančili. Nechyběla hrůzostrašná stezka odvahy, kterou zdatní házenkáři prošli bez újmy.
Dětem se moc v Bydlině líbilo. Také paní učitelky  ze ZŠ Jívová byly nadšené programem a vlídným přijetím.

Těšíme se na příští rok.

                                                                                                                                            Doprovod: Lada Keňová, Magdaléna Martinková

Napsala: Lada Keňová

Děti ráje – hrajeme v Domašově nad Bystřicí

detiraje-plakat Domasov

Plán akcí – květen 2014

       Základní škola Jívová, okres Olomouc
                      příspěvková organizace
                   Jívová 20, 783 16 p. Dolany
_______________________________________

telefon: 585 038 116, 739 350 989   IČO: 70985278

1. a  8. 5. státní svátek
2. 5. atletický trojboj ( běh na 50m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem)
7. 5. /středa/   Den matek, vystoupení pro maminky   16.30hod.
9. – 10. 5. Soustředění s miniházenou u Víťazků v Těšíkově,
doprovod p. uč. Martinková a Keňová
15. 5. DH Olomouc, „Kolotoč pohádek“  zač. 10.00, odjezd  9.15, návrat 11.45
15. 5. vystoupení „ Děti ráje v Domašově nad Bystřicí v 16.00
16. 5. vystoupení na setkání abiturientů v Domašově nad Bystřicí  13.00 hod.
20. 5. dopravní hřiště Šternberk – jízdy zručnosti a testy , 4. a 5. ročník
( odjezd 7.15, návrat 12.25) doprovod p. uč. Martinková
21. 5. beseda se seniory o životě na Jívové dříve
návštěva místní knihovny
26. 5. Fotografování (skupina 30,- Kč, 3ks jednotlivec  60,-) v 9.30 hod.
27. 5. preventivní program Policie ČR, 9.30 – 1. skupina 10.25 – 2. skupina
29. 5. třídní schůzky – konzultace (žák + rodiče ­+ p. učitelka = dle rozpisu)
30. 5. Turnaj v miniházené v Prosenicích, doprovod p. Keňová a Martinková

 

 

 

plakát zmenš

Den Země

„ Chválím tě Země má“, těmito slovy písně začal 22. 4. 2014 den Země u nás ve škole. Děti přišly do školy plné odpadků. To se jim nelíbilo, jak vyjádřily své pocity v komunitním kruhu. Proto se hned vrhly na úklid, při kterém všechny odpadky roztřídily. Výstižný film o recyklaci a dalším využití různých komodit pomohl dětem pochopit proč je důležité odpad třídit a jak tím pomáháme naší krásné planetě Zemi. Žáci si také prohlédli portál programu Recyklohraní, do které je naše škola zapojena. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V druhé části jsme se vydali na prohlídku Farmy Jívová, kde nás přivítal pan Pavel Škrabal. Ukázal dětem býky, býčky i jalovice. Nejvíce se dětem líbil nový i starý traktor, do kterého si mohly sednout.
Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o práci na farmě.
Děkujeme panu Škrabalovi, že se dětem věnoval a trpělivě odpovídal na jejich zvídavé otázky.
Na závěr jsme naložili plný kontejner papíru a PET lahví. Za tento sběr děkujeme všem, kteří nás podporují v těchto ekologických aktivitách.
Děti si opět připomněly, jak je důležité chránit a pomáhat naší planetě Zemi.

Mgr. Pavla Krátká                                                                   den země

Matematický Klokan

Matematická soutěž Klokan má za cíl popularizaci matematiky a je zařazena do soutěží vyhlašovaných MŠMT. Vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií:

Cvrček (2. – 3. třída ZŠ)
Klokánek (4. – 5. třída ZŠ)
Benjamín (6. – 7. třída ZŠ)
Kadet (8. – 9. třída ZŠ)
Junior (1. – 2. třída SŠ)
Student (3. – 4. třída SŠ)

V letošním roce matematický Klokan proběhl 21. 3. 14.
V kategorii Cvrček nejvyšší počet bodů na naší škole získal Vojtěch Bernát a Karolína Kouřilová.
V kategorii Klokánek nejvyššího počtu bodu dosáhl Martin Bernát.
Děti matematická soutěž bavila a využily všechen stanovený čas na řešení úloh.
RNDr. Hana Tomášková